Детска фолклорна школа „Търговище“

Художествен ръководител и хореограф: Орфета Хараланова

Детска Фолклорна Школа ”Търговище”   е самодеен състав за деца и ученици от 5 до 18г. възраст. Участниците в нея издирват, съхраняват и претворяват сценично фолклорното богатство на Търговищкия край и на етнографските области в страната.

Творческият път на школата е непрекъснат процес на художествено усъвършенстване, ярък изразител на непреходната красота и обаяние на българския танц.

Оставайки постоянно млад, поради непрекъснатата смяна на поколенията, школата демонстрира с  успех фолклорното изкуството чрез участие в различни национални и международни фестивали.

1210

снимка3

7