Детски танцов ансамбъл

Художествен ръководител и хореограф: Орфета Хараланова

Танцов ансамбъл „Търговище” е самодеен състав, основан през 1969 година. Той издирва, съхранява и претворява сценично фолклорното богатство на Търговищкия край и на етнографските области в страната.

Творческият му път е непрекъснат процес на художествено усъвършенстване, ярък изразител на непреходната красота и обаяние на българския танц.

Оставайки постоянно млад, поради непрекъснатата смяна на поколенията, ансамбълът е демонстрирал с голям успех изкуството си у нас и в чужбина: Русия, Украйна, Германия, Чехословакия, Унгария, Румъния, Сирия, Турция, Франция.