ЕКО КЛУБ „ЕКОС“

Ръководител: Ивелин Стоянов – специалист по хуманитарни и обществени дисциплини

От учебната 2011/2012 година към Обединен детски комплекс – Търговище е създаден Екоклуб.  Участници в него са 39 ученици на възраст V-ХІ клас, които според възрастовите си възможности участват в дейности за екологичното и устойчивото развитие на природни обекти в община Търговище. Новата форма за извънучилищни занимания включва обучение по екология и устойчиво развитие по програми и със специалисти в тези области. Целта е младежите да бъдат мотивирани, също да привлекат вниманието на обществеността,  върху опазване на природната и околната среда. Предвидени са различни прояви, насочени предимно към решаване на практически  задачи и доброволчески инициативи за формиране на граждански и социални умения у младите хора.