ЕКО КЛУБ „ЕКОС“

Ръководител: Румен Райнов – специалист по изобразително изкуство

От учебната 2011/2012 година към Обединен детски комплекс – Търговище е създаден Екоклуб. През учебната 2017-2018г.,  участници в него са 13 деца от ДГ „Здравец“, които според възрастовите си възможности участват в дейности, свързани с опазване на околната среда. Целта е от ранна възраст децата да  бъдат мотивирани да се грижат за опазването на средата, където живеят, чрез много игри и приложни занимания.

9

8

7

6

5

4

Picture 549

2

1