КЛУБ „ДИЗАЙН“

Преподавател – Румен Райнов, учител по изобразително изкуство, член на Съюза на Българските художници

Клуб „Дизайн“ е форма от Приложно-техническия профил на област „Науки и технологии“. Предлага занимания по дейности, свързани с моделиране и конструиране. Целта е учениците да се запознаят с възможностите на различните материали за създаване на обемни фигури. В работата си участниците се докосват  до материали като хартия, картон, текстил, с които създават  3D произведения.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA