КЛУБ „ПРИЛОЖНО КОЛОЕЗДЕНЕ“

Преподавател – Румен Райнов, учител по изобразително изкуство, член на Съюза на Българските художници

Клубът по приложно колоездене включва участници на възраст между 10 и 12 години. Чрез практически занимания учениците се запознават с Правилника за движение по пътищата, майсторско управление на велосипед и оказване на първа долекарска помощ. Град Търговище често е домакин на кръгове от Републиканския шампионат по приложно колоездене по правилата на ФИА. Шампионатът по приложно колоездене е включен в Спортния календар на НДПК “Младежта за безопасност на движението” и се провежда с методическата подкрепа на СБА, МВР, БЧК и Националния дворец на децата. Заниманията в клуба по приложно колоездене съдействат за изграждане на умения и навици у младите хора  като участници в движението по пътищата.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1