МЛАД СПАСИТЕЛ

Надграждане на знания и умения по „Гражданска защита“
– „Бедствие“, „Авария“, „Катастрофа“
– Познания за човешкото тяло;
– Занимателни игри;
– Доброволчески инициативи;
– Личностно и морално развитие. Хуманизъм!