Отчети

ДД-бюджет-30.06.18г.

МД-бюджет-30.06.2018

Дофинасиране-30.06.2018г.

Държавна дейност отчет 31.03.2018

Отчет местна дейност-31.03.2018

Дофинасиране- отчет 31.03.2018

ДД бюджет-2018

МД бюджет-2018г.

Дофинансиране-2018г.

Държавна дейност – към 31.12.2017 г.

Местни дейности – към 31.12.2017 г.

Държавна дейност – към 30.09.2017 г.

Местни дейности – 01.01 – 30.09.2017 г.

Държавна дейност – към 30.06.2017 г.

Местни дейности – 01.01 – 30.06.2017 г.

Държавни дейности – тримесечен отчет

Местни дейности – тримесечен отчет

Бюджет 2017-ДД

Бюджет 2017-МД

Отчет за изпълнение на бюджета – 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 септември 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31 март 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета – 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 септември 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31 март 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета – 2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 септември 2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30 юни 2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31 март 2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета – 2013 г.

Отчет за изпълнение на бюджета – 2012 г.