ТЕНИС НА МАСА

Учител по тенис на маса – Димитричка Иванова

Формата за извънучилищна подготовка по тенис на маса в ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище съществува от месец април 2009 г. и обхваща четири групи по 12 деца.

В учебно–тренировъчния процес децата се запознават с историята на тениса на маса, правилата на играта, успехите на най-добрите състезатели. При системни занимания спортуващите овладяват основни техники и изпълняват научените елементи от техниката в комбинация помежду им. Младите хора   цялостно развиват физическите си качества чрез обща и специална физическа подготовка. Практикуването на този спорт възпитава морално – волеви качества – постоянство, дисциплина, желание за изява. Най-талантливите деца се насочват към системни занимания за постигане на високи спортни резултати.

Достъпността и увлекателността на тази игра е прекрасно средство за физическото възпитание на нашите деца.

4

3

2

1