УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Председател: Атина Боян Филева - ученичка от IIСОУ "Проф. Никола Маринов"

Търговищкият ученически парламент е създаден през 2003 година. В него членуват ученици от всички училища на гр. Търговище на възраст между 14 и 19 години. Членовете на ученическия парламент осъществяват дейности, свързани с гражданското участие на младите хора в обществения живот – благотворителни и информационни кампании, хепънинги, работа по проекти и др.

Търговищкият ученически парламент е известен в града с традиционни инициативи, популярни още от самото създаване на парламента – „Денят на Усмивката”, „Св. Валентин – ден на влюбените” с насоченост и към сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора, благотворителна кампания за 1 март – това са част от превърнали се в емблема на парламента акции.

Освен традиционните изяви, участниците в парламента насочват вниманието си и към актуални теми и проблеми, свързани с живота на връстниците им. Поддържат връзка със сродни младежки организации от страната. Натрупаният полезен опит от членството в младежка организация извън училище обогатява социалните умения на учениците от гимназиален етап за личностно развитие в сложния и динамичен свят, в който живеем.