УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ

Председател: Николай Стойчев – ученик от I СУ „Св. Седмочисленици“

Търговищкият ученически парламент е създаден през 2003 година. В него членуват ученици от училища на гр. Търговище на възраст между 14 и 18 години. Членовете на ученическия парламент осъществяват дейности, свързани с гражданското участие на младите хора в обществения живот – благотворителни и информационни кампании, хепънинги, работа по проекти и др. Младежките прояви насочват вниманието към актуални теми и проблеми, свързани с живота на връстниците им. Поддържат връзка със сродни младежки организации от страната. Натрупаният полезен опит от членството в младежка организация извън училище, обогатява социалните умения на учениците от гимназиален етап за личностно развитие в сложния и динамичен свят, в който живеем.

LOGO_KARTINKA_OK

1

23550011_369811396790467_3787503112100167992_o