Планирани дейности

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

1.  Разпределение на дейностите, свързани с подготовка за провеждане на тема №1 от плана за вътрешна квалификация на ЦПЛР-ОДК Търговище – „Предизвикателства в работата на педагогическите специалисти в ЦПЛР, свързани с въвеждането на иновативни практики за работа с даровити деца” – семинар 8 часа.
Срок:01 ноември 2016г.
Отг. Директор

2. Участие в международен гимнастически фестивал Дунавска перла”, гр. Русе
Срок:0 4 – 06 ноември 2016 г.
Отг. Ст.учител  Сн. Стоянова

3. Участие в междуобластни първенства по минибаскетбол за момичета и момчета до 12 и до 10 год. вързраст.
Срок: 04 ноември 2016 г.
Отг. Гл. учител Ст. Стоянов

4. Участие в техническа конференция по повод Четвърти спортен коледен турнир за учители 2016г., организиран от РУО-Търговище.
Срок: 04 ноември 2016 г.
Отг. Гл. учител Ст. Стоянов

5. Участие в Международен турнир по спортна гимнастика «Л. Солачки» – Благоевград
Срок:  17 – 20 ноември 2016 г.
Отг. Ст. учител Сн. Стоянова

6. Домакинство, съдийство и провеждане на Четвърти коледен турнир по тенис на маса, организиран от РУО – Търговище.
Срок: 16-18 ноември 2016 г.
Отг.: Учител Д. Иванова

7. Подготовка на работен вариант на общински спортен календар за ученическите игри за 2017 г.
Срок:  22 ноември 2016 г.
Отг.: Гл. учител Ст. Стоянов

8. Участие в турнир „Зимни принцеси”-художествена гимнастика – гр. Велико Търново
Срок: 25-26 ноември 2016 г.
Отг. Ст.учител Л. Русева

9. Държавно първенство „Гимнастрада” /художествена гимнастика/  – гр. Велико Търново
Срок: 27 ноември 2016 г.
Отг. Ст. учител Л. Русева

Участия в национални и международни конкурси на Школата за изобразителни изкуства:
Изпращане на рисунки за участие ХІ-ти  Международен конкурс за детска рисунка “Моят роден край” – Република Беларус .
Срок:   м. ноември 2016г.
Отг. Учители Н. Иванова и Ив. Стоянов

Участие във Втори национален конкурс „Улови мига”  за рисунки, снимки и приложни изкуства – гр. Русе
Срок:   м. ноември 2016г.
Отг. Учители Н. Иванова, Ив. Стоянов и Р.  Райнов.