Контакти

гр. Търговище, пл. “Стоян Мавродиев”, /СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК”
тел./факс: 0601/6 45 38, 6 34 35; e-mail: odk_tg@abv.bg

Директор
Валентинка Радева, 6-45-38, 0893377037

ЗАС
Даниела Станчева 6-34-35, 0893377030

Счетоводител
Тодорка Титкова, 6-34-35, 0893377033

Учител по спортни дейности
Снежанка Стоянова   0893377039

Учител по изобразително изкуство, ръководител на Театрална работилница „СРЪЧКОВЦИ“
Нора Иванова   0893377031

Вокален педагог, ръководител на Детски хор “Бончо Бочев”
Теодора Лавдинова, 0893 711 440

Учител по тенис на корт
Аско Василев   0893377041

Учител по обществено хуманитарни дейности, ръководител на   Клуб Приложно изкуство, Клуб по приложно колоездене и Клуб по моделиране и макет
Румен Райнов   0893377034

Учител по баскетбол
Стихомир Стоянов  0893377038

Учител по изобразително изкуство
Ивелин Стоянов    0893377043

Хореограф, ръководител на Детски танцов ансамбъл “Търговище”
Орфета Хараланова   0893377036

Учител по тенис на маса
Димитричка Иванова   0893377040

Учител по художествена гимнастика и аеробика
Лидия Русева  0893377042