Контакти

гр. Търговище, пл. “Стоян Мавродиев”, /СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК”
тел./факс: 0601/6 45 38, 6 34 35; e-mail: odk_tg@abv.bg

Директор
Валентинка Радева, 6-45-38, 0893377037

ЗАС
Даниела Станчева 6-34-35, 0893377030

Счетоводител
Тодорка Титкова, 6-34-35, 0893377033

Старши учител по спортни дейности и туризъм – спортна гимнастика
Снежанка Стоянова   0893377039

Учител по изобразително изкуство, ръководител на Театрална работилница „СРЪЧКОВЦИ“
Нора Иванова   0893377031

Вокален педагог, ръководител на Музикално-сценична школа
Теодора Лавдинова, 0893 711 440

Учител по спортни дейности и туризъм – тенис на корт
Аско Василев   0893377041

Старши учител по обществено хуманитарни дейности, ръководител на   Клуб Приложно изкуство, Клуб „Дизайн“ и Еко – клуб „Екос“
Румен Райнов   0893377034

Главен учител по спортни дейности и туризъм – баскетбол
Стихомир Стоянов  0893377038

Учител по изобразително изкуство
Ивелин Стоянов    0893377043

Хореограф, ръководител на Детска фолклорна школа “Търговище”
Орфета Хараланова   0893377036

Учител по спортни дейности и туризъм – тенис на маса
Димитричка Иванова   0893377040

Старши учител по спортни дейности и туризъм – художествена гимнастика и „Гимнастрада“
Лидия Русева  0893377042

Кариерни консултанти: 

Димана Петрова   0879845764

Пенка Колчевска    0879847317