За ученици

ГРАФИК НА ЛЯТНА РАБОТА С УЧЕНИЦИ

Записването във формите на Обединения детски комплекс става с попълване на заявление, което можете да изтеглите от Заявление за записване на ученик в ЦПЛР -ОДК Търговище

 Попълненото заявление изпратете като прикачен файл на нашата електронна поща, e-mail: odk_tg@abv.bg