Статистика ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” – 2017 ГОДИНА

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси за децата и учениците за учебната 2016/2017 година на МОН. В тазгодишното издание участват 1085 произведения от 27 областни центъра на Република България:

  1. ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – ОБЩ БРОЙ 287 ТВОРБИ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

СТИХОТВОРЕНИЯ, ЕСЕ/СЪЧИНЕНИЕ/,

РАЗКАЗ

І Възрастова група І-ІV клас

99

ІІ Възрастова група V- VІІІ кл.

117

ІІІ Възрастова група ІХ-ХІІкл.

71

Б. РИСУНКА – ОБЩ БРОЙ – 724 ТВОРБИ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

РИСУНКИ

І Възрастова група І-ІV клас

397

ІІ Възрастова група V- VІІІ кл.

291

ІІІ Възрастова група ІХ-ХІІ кл.

36

В. ИДЕЕН ПРОЕКТ – 74 ТВОРБИ

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ/

ВИДЕОКЛИП

І Възрастова група VІ – VІІІкл.

42

ІІ Възрастова група ІХ-ХІІ кл.

32

Резултатите от работата на оценяващите комисии ще бъдат публикувани на 25 април 2017г.

Награждаване на участниците – 11 май 2017г., 14.00 часа, хотел „ТЕРРА ЕВРОПА”, гр. Търговище