Отново прекрасна годишна изложба на нашата Школа за изобразителни изкуства

Школата за изобразителни изкуства при ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище откри традиционната си годишна изложба  с повече от 250 творби. Интерес у присъстващите предизвикаха рисунките, както и творбите, направени от отпадъчни материали. Те са резултат от работата на участниците в направленията „Живопис”, „Моделиране и конструиране” и Приложни изкуства”.
Много от създадените през годината от децата и учениците творби са вече част от колекциите на международни и национални конкурси. Тримата преподаватели – Нора Иванова, Ивелин Стоянов и Румен Райнов, са дали възможност на своите възпитаници за изява на 19 международни и 22 национални конкурси. Общият брой на изпратените за участия творби е 920. Получените награди от тях към момента са 85 от международни и 74 от национални конкурси, а непрекъснато пристигат нови.  Представителят на община Търговище, г-жа Рая Матева – зам.-кмет на общината и директорът на центъра, г-жа Валя Радева, насърчиха децата и родителите да кандидатстват за финансова подкрепа по Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище. Такава е и подкрепата на традиционния спонсор на школата – собственикът на Детски магазин „Поли”, г-жа Поля Княжевич, която и тази година присъжда парична премия на деца, получили най-много награди през учебната година. Тази година това са Теодора Русева и Елица Иванова, получили по равен брой отличия – по седем. Двете са възпитанички на преподавателя Нора Иванова.

Присъстващите на събитието бяха поздравени от вокална група към центъра и техния преподавател Теодора Лавдинова.  Те поканиха рисуващите деца на занимания в Лятна  музикална школа, която се прави за първа година в центъра и ще се провежда в залата, където е подредена изложбата. През ваканцията, вратите на школата ще бъдат отворени и за занимания по изобразително изкуство.
Благодарим на децата и преподавателите на Школата за духовния празник, който създадоха!