КЛУБ „Приложно изкуство“

Клуб „Приложно изкуство“ към ЦПЛР – ОДК Търговище с ръководител Румен Райнов взе участие в Националния конкурс за „Кукерска маска и тематична рисунка“, организиран от

Народно читалище „Развитие – 1926“, с. Стража, общ. Търговище.

Нашите участници са удостоени със Специална награда на журито – Купа.

Диплом за участие в Националния конкурс „Кукерска маска и тематична рисунка“ получи Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс Търговище.

Грамоти за макет на дете-кукер и кукерска маска взеха

Мартин Павлов – 12г.,

Иво Райнов – 9г.

Радостин Асенов -10г.

1 52 4 3