ПЕТНАДЕСЕТИ ПАРАД НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТВО РАЗВИТИЕ

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ТЪРГОВИЩЕ

7700 гр. Търговище, пл. „Ст. Мавродиев”, ПК 53, тел./факс 0601 645 38

   e-mail: odk_tg@abv.bg, http://odk-targovishte.eu/

СТАТУТ

на ПЕТНАДЕСЕТИ  Парад на детската песен – 2018г.

Цел на парада:

Откриване, насърчаване, развиване и обогатяване на певческите и артистични възможности на младите търговищки таланти.

Задачи на парада:

 1. Да се насърчи в изпълнителите чувство за сценично присъствие.
 2. Представителите на Детското жури да придобият  практически умения за оценяване на творчески заложби.
 3. Да се даде възможност за срещи и творчески контакти на деца, занимаващи се с музика и на техните музикални педагози.
 4. Да се поощрят децата, които се занимават любителски или професионално с музикална подготовка в или извън училищната система на образование, детските градини и музикалните школи.

Регламент:

 1. Време на провеждане – 29 март 2018 год. – извън учебното време на участниците в два часови блока:
 • от 1000 до 1200 ч. – индивидуални изпълнители и вокални формации;
 • от 1500 до 1700 ч. – индивидуални изпълнители и вокални формации.
 • от 1730 ч. – награждаване

Графикът на акустичните репетиции и реда за явяване пред публика се обявяват три дни  преди провеждане на проявата на сайта на ЦПЛР-ОДК Търговище.

 1. В Парада могат да участват деца от детските градини и училищата от Община Търговище. Предоставя се възможността за участие в парада на ученици, които получават допълнителна подготовка по музика в специализирани музикални школи в града. За целта участниците ще бъдат разделени, освен в съответните възрастови групи и в две категории – начинаещи изпълнители и допълнително занимаващи се изпълнители. Двете категории ще носят кратките наименования – “Начинаещи изпълнители” и “Музикални школи и паралелки”.
 2. Изпълнителите ще бъдат разпределени в две направления, според вида на изпълненията им:

Индивидуални изпълнители – до 4 (четири) участника  от всяка възрастова група от едно училище или детска градина в категория.

Вокални формации (групи) – по 2 (две) за всяка възрастова група от едно училище или детска градина в категория

Вокалната формация може да се състои от минимум двама души, а максималният брой е с не повече от 15 участници.

 1. Възрастови групи:

I група – детски градини

II група – от I до IV клас

III група – от V до VIII клас.

 1. Времетраене на изпълнението :

Индивидуалните изпълнители и вокалните формации представят по две песни в рамките на общо до 8 (осем) минути.

 1. Изисквания и критерии за оценка при представяне на песните:
 • Конкурсните песни са по избор на изпълнителите и техните педагози, от областта на детската и забавна песни;
 • Критериите за оценка са: вярна интонация, художествена интерпретация, артистично представяне пред публика и подходящо сценично облекло.
 • Оценяването е по шестобалната система за всеки от критериите и се отразява в предварително подготвени оценъчни карти. Общата сума от точките определя призовото място.
 • Детското и професионалното жури присъстват задължително на акустичната репетиция на съответната възрастова група.

Награждаване:

 • Първенците от двете категории: “Начинаещи изпълнители” и “Музикални школи и паралелки”, които са оценени с максимален брой точки в индивидуалните изпълнения и най-добрите вокални формации от всяка възрастова група, получават плакет «Звезда на парада» (за група и индивидуален изпълнител). За останалите ще бъдат подготвени грамоти.;
 • Ще бъде присъдена Специална награда на ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище;
 • Специална награда на Детското жури;
 • Награди от спонсори.

Заявки за участие:

Заявките за участие се подават до 15 март 2018 г.  в сградата ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, както и на електронната поща на детския комплекс. След този срок заявки не се приемат.

Заявките за парада, могат да бъдат изпращани единствено от директорите на училища или детски градини, както и от ръководителите на музикалните школи.

В заявките, изпращани от училищата, да се посочат имената и класа на учениците, избрани за членове на журито и имената на всички участници във вокалните формации, както и техните класове.

 Музикалните школи подават отделно от училищата своята заявка за участие, като деца, които са възпитаници на музикалните школи нямат право да се явяват и от името на училището или детската градина, които посещават.

 

Ръководителите на групи могат да получат допълнителна информация в ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, както и на електронната поща на ЦПЛР-ОДК Търговище : odk_tg@abv.bg и на електронната поща teodoralavdinova@gmail.com.

Парад на песента-2018 – ЗАЯВКА