Кариерно ориентиране

На 13.03.2018г. се проведе среща на учениците от 12 клас от ПГИИ “Джон Атанасов“ с кариерния консултант  Димана Петрова, от ЦПЛР – ОДК Търговище. Темата на срещата е „Ролята на кариерата в житейската реализация на човек“.  Учениците получиха информация по отношение на продължаващото образование, запознаха се с Рейтинговата система на Висшите училища, а също така и с уменията, необходими при реализиране на личните им интереси.