Награди от Седми общински конкурс „ЕКО-ФАНТАЗИИ“

Тази година деца от групите по приложно изкуство към ЦПЛР-ОДК Търговище отново взеха участие в традиционния Седми общински конкурс „ЕКО-ФАНТАЗИИ”, организиран от Младежки дом Търговище. Осем от наградите на конкурса са присъдени на нашите участници от клуб „ДИЗАЙН”, с ръководител Румен Райнов. Наградените са:

  1. Колективна награда „За оригинална еко – идея”: АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ и ГАЛИН ИВАНОВ на 9 години ,творба – „СПОРТЕН АВТОМОБИЛ”
  2. Колективна награда „За висока художествена стойност”: МАРТИН ПАВЛОВ, РАДОСТИН АСЕНОВ, ИВО РУМЕНОВ, ХРИСТИЯН ДИКОВ, творба – „ДОН КИХОТ И САНЧО ПАНСА”
  3. Индивидуална награда „За оригинална еко – идея”: ИВО РУМЕНОВ, творба – „ТАРАЛЕЖ”
  4. Индивидуална награда „За висока художествена стойност”: РАДОСТИН АСЕНОВ на 11години, за творбата „КАМИЛА”
  5. Индивидуална награда „За висока художествена стойност”: БОЖИДАР ДЕНЕВ, 15години, творба : „ПАНО”.