Пети пленер – с. Момино, 2018

Чист въздух, красива природа, гостоприемни хора…..

Ден втори, с. Момино!

Рисуването продължава!